ProCid

ProCid
10 kg dunk

Vare nr.: 900155808

Sammensætningen af ProCid sikre at der sker effektiv rengøring, ved fjernelse af biofilm i vandrørene, således desinfektionsmidlerne kan virke optimalt. Ved brug af ProCid sikre denne kombination en altid optimal vandkvalitet på farmen.
ProCid må lovligt anvendes til desinfektion af vand og vandsystemer på minkfarme. ProCid giver ikke dårlig smag af drikkevandet, hvorfor det med fordel kan anvendes til kontinuerligt brug.

Produktfordele

  • Oxiderende desinfektionsmiddel til drikkevand og drikkevandssystemer

  • Hurtigvirkende mod bakterier ( opfylder EN 1656 )

  • Økonomisk i brug 

  • Velegnet i alle vandtyper

 

Læs mere om desinfektion af drikkevand i vores artikel om emnet.

Aktivstoffer

Pereddikesyre 50,0 g/kg

Hydrogenperoxid. 150,0 g/kg

 

Kemiske-fysiske data

Karakteristika:           klar, farveløs væske

pH-niveau (1%):        3,5

Første gang du desinficerer dit vandsystem, bør du starte med at skylle systemet igennem med vand. Herefter lukkes systemet igen, så minkene ikke kan drikke af vandet, og der tilsættes 2% ProCid som får lov at virke i minimum 4-5 timer (op til 12- 18 timer ved kraftig kalkbelægning). Herefter skyller du igen systemet grundigt igennem med vand, inden minkene igen får adgang til vandet.

Ved kontinuer (profylaktisk) brug i drikkevandssystemet anvendes 0,02% der kan tilsættes via egnet ordning (evt. medicinblander). 

Beregning af omtrentlig vandmængde i et cirkulationsanlæg til drikkevand

Meter 90mm fremløbsrør.    ____   m x 5,5 l/m      =                l
Meter 110mm returløbsrør. ____    m x 8,5 l/m      =                l
Meter 160mm returløbsrør. ____    m x 18 l/m      =                 l
Meter drikkevandsslange.    ____    m x 0,3 l/m      =                 l
Buffertank.                                                                   = ________  l
Liter i alt                                                                       = ________   l


Brugsmængde ProCid ved 2% opløsning:

Liter i alt   ________  x 2 / 100        =____________    l ProCid