LopAway

LopAway
25 kg sæk

Vare nr.: 900155002

LopAway er ikke et giftstof, men derimod baseret på organiske mineralstoffer med en speciel virkning. Der er usikkerhed om selve virkningsmekanismen ved LopAway, men derimod viser mange tilbagemeldinger fra minkavlere at det virker. De fine partikler i  LopAway vil klistre sig til overfladen af lopper og andre insekter. Her vil det beskadige eller helt ødelægge insekterne beskyttende yderskal. De udtørrer derfor som følge af virkningen fra LopAway.

  • Et 100% rent naturprodukt, uden tilsætning af fyldstoffer 
  • Ingen risiko for resistens 
  • Bryder effektivt loppens livscyklus
  • Udtørrer både voksne lopper, larver og æg

Måden LopAway virker på er ikke klarlagt. Men det er foreslået at være en kombination af krystalstrukturen i LopAway og loppens yderside. Loppens ’hud’ består at panseragtigt plader. Deres funktion er at beskytte loppens indre imod tryk og fordampning af væske. Men pladerne fungere også som loppens skelet, der praktisk taget holder loppen sammen (lopper har ikke skelet inde i kroppen). 
De skarpe krystaller i LopAway skulle således skære loppens ydre i stykker. Derved skades panserets beskyttelse og fordampningen fra loppens indre øges. Loppen udtørres derfor angiveligt.
Som tillæg hertil skulle LopAway trænge ind i loppens åndedrætssystem. Lopper ’trækker vejret’ gennem en lang række kanaler (åndehuller og åndekanaler) der er fordelt på loppens yderside. Når LopAway trænger ind i åndekanalerne ødelægges loppens ’åndedrætssystem’ og fordampningen fra dens indre øges yderligere.

 

Diatomeer/Kiselgur, E551C

LopAway udstrøs direkte i halmen på udvendig side af tråden på redekassen. Eller opblandes i vand (½ - 1 kg/10 l) som sprøjtes på halmen. Efterbehandling i reden kan anbefales (udstrøs). LopAway er ugiftig men vær varsom med dosering på helt små hvalpe.  

Pakning af redekasser: 
50-75 g pr. redekasse ved pakning samt efterbehandling. 

Efter pakning af redekasser:
2 g Dimilin pr. redekasse, kun forebyggende dvs. mod æg og larver. Behandlingen gentages hver 4. uge.

2,5 g Loppex pr. redekasse virker både mod de voksne lopper og forebyggende æg og larver. 

HydratKalk HydratKalk

Varenr.: 361541002

Læs mere
Loppex Loppex

Varenr.: 900301100

Læs mere
Dimilin Dimilin

Varenr.: 900301500

Læs mere