LopAway

LopAway
25 kg sæk

Vare nr.: 900155002

LopAway er ikke et giftstof, men derimod baseret på specialtvirkede organiske mineralstoffer. Der er usikkerhed om selve virkningsmekanismen ved LopAway, men derimod viser mange tilbagemeldinger fra minkavlere at det virker. LopAway vil ikke dræbe/udrydde alle lopperne på en farm. Men når det bruges, har det en væsentlig reducerende virkning – især på udvoksede lopper. Det er i hvert fald oplevelsen hos mange glade brugere af produktet.

  • Et 100% rent naturprodukt, uden tilsætning af fyldstoffer 
  • Ingen risiko for resistens 
  • Bryder effektivt loppens livscyklus
  • Meget økonomisk i brug

Måden LopAway virker på er ikke klarlagt. Men det er foreslået at være en kombination af krystalstrukturen i LopAway og loppens yderside. Loppens ’hud’ består at panseragtigt plader. Deres funktion er at beskytte loppens indre imod tryk og fordampning af væske. Men pladerne fungere også som loppens skelet, der praktisk taget holder loppen sammen (lopper har ikke skelet inde i kroppen). 
De barberbladsskarpe krystaller i LopAway skulle således skære loppens ydre i stykker. Derved skades panserets beskyttelse og fordampningen fra loppens indre øges. Loppen dør derfor angiveligt af udtørring.
Som tillæg hertil skulle LopAway trænge ind i loppens åndedrætssystem. Lopper ’trækker vejret’ gennem en lang række kanaler (åndehuller og åndekanaler) der er fordelt på loppens yderside. Når LopAway trænger ind i åndekanalerne ødelægges loppens ’åndedrætssystem’ og fordampningen fra dens indre øges yderligere. Det betyder at loppen udtørrer og dør.

 

Diatomeer/Kiselgur, E551C

LopAway udstrøs direkte i halmen på udvendig side af tråden på redekassen. Eller opblandes i vand (½ - 1 kg/10 l) som sprøjtes på halmen. Efterbehandling i reden kan anbefales (udstrøs). LopAway er ugiftig men vær varsom med dosering på helt små hvalpe.  

Pakning af redekasser: 
50-75 g pr. redekasse ved pakning samt efterbehandling. 

Efter pakning af redekasser:
2 g Dimilin pr. redekasse, kun forebyggende dvs. mod æg og larver. Behandlingen gentages hver 4. uge.

2,5 g Loppex pr. redekasse virker både mod de voksne lopper og forebyggende æg og larver. 

HydratKalk HydratKalk

Varenr.: 361541002

Læs mere
Loppex Loppex

Varenr.: 900301100

Læs mere
Dimilin Dimilin

Varenr.: 900301500

Læs mere